Συλλογή νομισμάτων «Νικόλα Μουστάκη»

Επί του Αμαξωτού, λίγο μετά το τέλος το δρόμο του Φασολά βρίσκεται «Συλλογή Νομισμάτων», όπου εκτίθενται όλα τα νομίσματα – ελληνικά και κατακτητών – που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα και την Κύπρο από το 1820 μέχρι την κυκλοφορία του ευρώ.
Στις προθήκες της «Συλλογής» μπορεί κάποιος να δει νομίσματα -κέρματα και χαρτονομίσματα- που κυκλοφόρησαν στο νέο ελληνικό κράτος, στα Ιόνια Νησιά και στην Ηπειρο-Θεσσαλία (πριν από την ενσωμάτωσή τους), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά τη βουλγαρική κατοχή (όπως και τα ομόλογα που δόθηκαν στους κατόχους νομισμάτων δραχμής για την απόσυρση της), από τους Ιταλούς, καθώς και από την «Κυβέρνηση του Βουνού» στις περιοχές που διοικούσε στη διάρκεια της Κατοχής.
Επίσης, εκτίθενται τα τούρκικα κέρματα που κυκλοφορούσαν στην κυρίως Ελλάδα και την Κρήτη ακριβώς πριν από τον Φοίνικα και τη δραχμή, αντίστοιχα.
Τα τούρκικα κέρματα και τα κέρματα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας που κυκλοφορούσαν στην Κύπρο, πριν από την κυκλοφορία της κυπριακής λίρας.
Τέλος, υπάρχουν τα κομμένα χαρτονομίσματα του εσωτερικού δανεισμού του 1922, καθώς και τα ομόλογα που δόθηκαν σε αντικατάστασή του αποκομμένου μέρους.
Περιμετρικά του εκθεσιακού χώρου βρίσκονται :
• τα πορτρέτα όλων των διοικητών που έχουν υπογράψει χαρτονομίσματα,
• χάρτης της ΓΥΣ που εκδόθηκε από τη Βουλή και δείχνει πώς μεγάλωσε η Ελλάδα για εύκολη αντιστοίχιση με τα νομίσματα των περιοχών της Χώρας, και τέλος,
• χάρτης της Αρχαίας Ελλάδος, με τις πόλεις του Πρώτου και του Δεύτερου Αποικι-σμού, με αποτυπωμένο πάνω σε κάθε πόλη το διασημότερο νόμισμά της.
Οι φωτογραφίες των αρχαίων νομισμάτων, που τοποθετήθηκαν πάνω στον χάρτη, αποτελούν ευγενική προσφορά της Alpha Τράπεζας.