Έργο Φασολά

Τα τελευταία δέκα χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια αποκατάστασης της παλιάς γειτονιάς του Φασολά που απετέλεσε, τους τελευταίους δύο αιώνες, το κέντρο των εμπορικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του Χωριού.
Την προσπάθεια αυτή, με κάποια μικρή οικονομική βοήθεια από τρίτους, έχει ξεκινήσει και προσπαθεί μέχρι σήμερα να ολοκληρώσει ο Νικόλας Μουστάκης.
Ο Νικόλας είναι συνταξιούχος πρώην Ορκωτός Ελεγκτής και Εταίρος της Ernst &Young που, όταν αποχώρησε από το επάγγελμα, διέθεσε σεβαστό μέρος της αποζημίωσης που έλαβε για να βοηθήσει τον γενέθλιο τόπο του να ευθυγραμμιστεί με τις οικονομικές και σύγχρονες απαιτήσεις της ατομικής και κοινωνικής ζωής, χωρίς να χαθούν ολοκληρωτικά :
– ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των κατοίκων
– η παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Πρόσφατα με πρωτοβουλία του ίδιου ιδρύθηκε σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλων της Νάξου» και σκοπό την :
α. ανάδειξη και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα δε των αρχιτεκτονικών στοιχείων που αφορούν σε κατοικίες, καταστήματα, δρόμους, μονοπάτια και λοιπούς δομημένους χώρους,
β. συντήρηση των λαογραφικών παραδόσεων,
γ. ανάδειξη του φυσικού κάλλους,
δ. άνοδο του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων
Ευτυχώς, οι σημερινοί Φιλοτίτες εξακολουθούν, και προ παντός, θέλουν να συνεχίσουν να ζουν – όσο αυτό είναι εφικτό – με τον τρόπο ζωής των προηγούμενων από αυτούς γενεών, οπότε μπορεί να πει κάποιος ότι οι σκοποί του σωματείου ανήκουν στη σφαίρα του εφικτού.
Μέχρι σήμερα, στον Φασολά έχουν συντηρηθεί και αποκατασταθεί τα παρακάτω μαγαζιά :
α. Σιδηρουργείο
β. Ξυλουργείο
γ. Ραφείο
δ. Κουρείο, και
ε. Παντοπωλείο
Απομένει να αποκατασταθούν :
1. το Τσαγκάρικο
2. ένα από τα Καφενεία, και,
3. μια Παραδοσιακή Κατοικία
4. ένα Αλώνι – δύο Ανεμόμυλοι και ο Φούρνος
Το τελευταίο έργο συνίσταται σε μια αλυσίδα που θα λειτουργήσει κανονικά και ολοκληρωμένα για να φτάσει να παράγεται ψωμί από σιτάρι που θα καλλιεργείται, όπως παλιά, από κατοίκους του Φιλοτιού.
Στην προσπάθεια εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων για την αποκατάσταση του Φασολά, αλλά και στη διασφάλιση της συνέχειας, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά το νεοϊδρυθέν Σωματείο, με την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων κατοίκων και φίλων του νησιού που συμφωνούν με τους προαναφερόμενους στόχους και επιθυμούν να βοηθήσουν.
Το κόστος για την ολοκλήρωση του όλου έργου, αλλά και κάποιων συνοδών με αυτό έργων – όπως και για τη συντήρηση του – αναμένεται να καλυφθεί με :
τις Συνδρομές των μελών του
τις Χορηγίες των Φίλων
την πραγματική επαναδραστηριοποίηση των καταστημάτων
Κάποια από αυτά, όπως το Καφενείο και το Παντοπωλείο, αναμένεται να βοηθήσουν και τα υπόλοιπα να επιβιώσουν.
Τα συνολικό απομένον κόστος αποκατάστασης των καταστημάτων και «του κύκλου του ψωμιού» ανέρχεται σε περίπου 140.000 ευρώ.